Make your own free website on Tripod.com

                      OJIBWE LANGUAGE PAGE

 

The vowel equivalents in English are close to

            a --about        aa --father      e --café      i --pin     ii --seen       o --book/obey        oo –boot

 

Bird..bineshi                                           Butterfly(s)..memengwaa(g)

 

Eagle(s)..migizi(wag)                               Loon(s)..maang(wag)

 

Hawk(s)..gekek(wag)                              Pileated Woodpecker(s)..meme(g)

 

Robin(s)..opichi(wag)                             Pheasant..mayagi-bine

 

Chickadee(s)..gijigaaneshii(yag)             Snow Goose..wewe

 

Turkey(s)..mizise(g)                                Dragonfly..boochikwanishi                              

 

Hummingbird(s)..nenookaasi(wag)        Crane/Heron..ajijaak

 

Bluejay(s)..diindiisi(wag)                        Firefly(ies)..waawaatesi(wag)                     

 

Owl..gookooko’oo                                  Crow(s)..aandeg(wag)

 

Fish..gigo                                               Thunderbird(s)..binesi(wag)

 

Whitefish..adikameg                              Woodchuck..ezigaa

 

Sunfish..agwadaashi                               Racoon..esiban

 

Northern pike..ginoozhe                       Squirrel..ajidamoo

 

Walleye..ogaa                                        Spider..asabikeshii

 

Bass..ashigan                                         Porcupine..gaag

 

Turtle..mishiike                                   Skunk..zhagaag

 

 Frog..omaakaki                                   Otter..nigig                                                     

 

Tree..mitig                                          Partridge..bine  

 

White cedar..giizhik                             Coyote..wiisagi-ma iingan

 

Red cedar..miskwaawaak                     Wolf..ma iingan

 

Willow..oziisigobiminzh                      Bear..makwa

 

White Pine..zhingwaak                       Buffalo..mashkodebizhiki

 

Jack Pine..wakikaandag                      Deer..waawaashkeshi

 

White Birch..wiigwaasi-mitig             Moose..mooz

 

Choke Cherry..asasawemin                  Dog..animosh

 

Apple tree..mishiminatig                      Horse..bebezhigooganzhii

 

Spruce..gaawaandag                             Lake..zaaga’igan

 

Poplar..azaadi                                       River..ziibi

 

Raspberry(Raspberries)..mishkomin(ag)     Stream..ziibiins

 

Cranberry(Cranberries)..mashkiigimin(ag)  Earth..Aki

 

Strawberry..ode’imin                          Grass..mashkosiw

 

Blueberry..miinan                               Flower..waabigwan

 

Apple..mishimin                                 Moon..gissis

 

Tomato..gichi-ogin                             Sun..nibaa-gissis

 

Potato..opin                                       Star..anang

 

Corn..mandaamin                              Rainbow..nagweiab

 

Pumpkin..okosimaan                         Water..nibi

 

 

 

My hand..ninij                                           Food..miijim

 

My tooth..niibid                                        Soup..naboob

 

My stomach..nimisad                                 Bread..bakwezhigan

 

My heart..ninde                                        Milk..doodooshaaboo

 

My tongue..nindenaniw                           Cookie/Cracker..bakwezhigaans

 

My mouth..nindoon                                  Cucumber..bikwakoombens

 

My arm..ninik                                          Pea..anijiimin

 

My finger..nininjiins                      Fry bread..zaasakkokwaanibakwezhigan

 

My foot..ninzid                            Coffee..makademashkikiwaaboo

 

My back..nipikwan                           Tea..aniibiish

 

My eye..nishkiinzhig                       Sugar..ziinzibaakwad

 

My head..nishtigwaan               Salt..zhiiwitaagan/Pepper..wiisagad

 

 

Home Index                                             Mail Me